SJR IT är ett bolag inom SJR koncernen med inriktning på just IT och digital transformation

SJR IT är ett bolag inom SJR koncernen som är specialiserat på IT och digital transformatio​n.

Vision

SJR IT är en inspirerande och kreativ partner som hjälper företag och organisationer att lyckas med deras digitaliseringsprojekt.

Kundlöfte

I allt vi gör så tror vi på att ge våra kunder värdeskapande leveranser genom nytänkande och innovation som bidrar till att utveckla digitala tjänster som krymper gapet mellan IT och verksamhet samt ökar våra kunders konkurrenskraft. Vi gör det genom ett modernt agilt ledarskap som involverar och motiverar människor till att äga och brinna för lösningen, för nya arbetssätt, och för att uppnå värdet och nyttan av investeringen. Vi erbjuder marknaden inspirerande konsulter inom IT, verksamhet och digital transformation.

Om SJR in Scandinavia AB

SJR har varit verksamma sedan 1993 och fokuserar på att hjälpa kunder att hitta rätt kompetens enligt behov samt att erbjuda kandidater spännande nya utmaningar. SJR koncernen introducerades på Nasdaq OMX First North den 6 mars 2007.
Läs mer: www.sjr.se

Digital transformation

Projektledare
Programledare
Verksamhetsanalytiker
Förändringsledare
Kravledare
Lösningsarkitekter
Agila Coacher
Strategiska testledare
Applikationsexperter