SJR IT är ett bolag inom SJR koncernen med inriktning på just IT och digital transformation

Vision

SJR IT är en inspirerande och kreativ partner som hjälper företag och organisationer att lyckas med deras digitaliseringsprojekt.

Kundlöfte

I allt vi gör så tror vi på att ge våra kunder värdeskapande leveranser genom nytänkande och innovation som bidrar till att utveckla digitala tjänster som krymper gapet mellan IT och verksamhet samt ökar våra kunders konkurrenskraft. Vi gör det genom ett modernt agilt ledarskap som involverar och motiverar människor till att äga och brinna för lösningen, för nya arbetssätt, och för att uppnå värdet och nyttan av investeringen. Vi erbjuder marknaden inspirerande konsulter inom IT, verksamhet och digital transformation.

Kvalitetspolicy

SJR IT verkar för ett långsiktigt och hållbart företagande. Hög kvalitet genom väl beprövade och ständigt förbättrade processer. Vi arbetar för jämställdhet samt mot diskriminering, trakasserier och droger genom interna policys. Vi värnar om miljön genom tydliga mål och rutiner. Tar globalt ansvar genom kontinuerligt hållbarhetsarbete.

Miljöpolicy

SJR IT verkar för ett långsiktigt hållbart företagande. Vår ambition är att ha en resurseffektiv och miljöanpassad konsultverksamhet. Verksamheten skall präglas av en helhetssyn med livscykelperspektiv där miljöpåverkan beaktas i alla led från inköp till de tjänster och produkter vi tillhandahåller. SJR IT åtar sig att följa tillämpliga lagar och andra krav som organisationen berörs utav samt att ständigt utveckla sitt miljöarbete för att minimera påverkan.

Om SJR in Scandinavia AB

SJR har varit verksamma sedan 1993 och fokuserar på att hjälpa kunder att hitta rätt kompetens enligt behov samt att erbjuda kandidater spännande nya utmaningar. SJR koncernen introducerades på Nasdaq OMX First North den 6 mars 2007.
Läs mer: www.sjr.se

Digital transformation

Projektledare
Programledare
Verksamhetsanalytiker
Förändringsledare
Kravledare
Lösningsarkitekter
Agila Coacher
Strategiska testledare
Applikationsexperter