SJR IT välkomnar Dennie Roserell som Affärsområdeschef Projektledning

By april 13, 2018Nyheter

Vi välkomnar Dennie Roserell till SJR IT. Dennie kommer bygga upp det nya affärsområdet inom projektledning och digitalt ledarskap. Som Affärsområdeschef kommer Dennie fokusera på det digitala och transformativa ledarskapet. Han kommer att fokusera på projekt- och programledning men också brett inom ledarskap med roller som kravledare, testledare, produktledare, scrum masters och interimschefer. Med 20 års erfarenhet inom IT-branschen har Dennie ett ovärderligt kontaktnät på ledarskaps- och konsultsidan.

Vad har du för bakgrund inom IT-branschen?
”Jag har de senaste 20-åren arbetat med digital transformation med fokus på verksamhets- och affärsutveckling mellan IT och verksamhet. Alltid med fokus på kundnytta och kundnöjdhet. Det faller sig naturligt för mig att arbeta med helheten och då både operativt, taktiskt och strategiskt. Jag har genom åren hunnit med att arbeta inom retail, e-handel, media, IT och Offentlig sektor. Med roller som Projektledare, IT-chef, Tjänstechef, COO på CV:et och nu senast som Digitaliseringschef på Arbetsförmedlingen hoppas jag kunna tillföra den branschbredd som vi behöver på SJR IT.”

Vad ser du för utvecklingsmöjligheter för SJR IT?
”The sky is the limit! – skämt åsido. SJR är ett väletablerat konsult- och rekryteringsföretag inom Bank och Finans. Med det i ryggen har vi på SJR IT fantastiska möjligheter att både växa och bredda oss inom digitaliserings- och IT-området. När vi nu satsar på att fullt ut erbjuda våra kunder den kompetens och det transformativa ledarskap som krävs för dem att lyckas i sin digitala transformation kommer vi på SJR IT också att lyckas!”.

Vad kommer du att bidra med till SJR IT?
”Erfarenhet, erfarenhet erfarenhet. Jag har varit förunnad att göra många spännande och kul saker i min karriär. Jag har fått en branschbredd och en erfarenhet genom att just prova många och nya möjligheter. Jag tror det är en viktig nyckel och det som krävs för att hjälpa våra kunder att åstadkomma just en digital transformation. Genom åren har det mesta gått fantastiskt bra men då just p.g.a. eller tack vare den erfarenhet jag fått av det som inte gått så bra. Jag är entreprenör och tror på att kasta sig ut och prova nya lösningar, ibland misslyckas man, men genom den erfarenheten blir det sedan lättare att lyckas.”

”Utöver min erfarenhet och kompetens hoppas jag såklart, med hjälp av mitt nätverk, kunna bygga vårt nya affärsområde inom det digitala och transformativa ledarskapet. Jag tror på att sätta höga och inspirerande mål. För mig och mitt affärsområde är målet att bygga en verksamhet med ledarskapskonsulter som är i världsklass. Där de är experter på digital transformation som skapar maximal nytta och möjliggör våra kunder att lyckas med sina transformationer ”

Intervju gjord av Daniel Dahlgren