SJR IT välkomnar Sargon Suberkli som konsult med fokus på projektledning & digitalisering

By augusti 20, 2018Nyheter

Vi välkomnar vår nya kollega Sargon Suberkli till SJR IT. Sargon är en av våra nya stjärnor som kommer arbeta ute hos våra kunder med inriktning mot agilt ledarskap och digital transformation.

Berätta lite om dig själv.
”Jag är som person social och inkluderande. Den sociala biten är viktig för mig för att jag ska trivas på de platser jag är på. Jag är genuint intresserad av andra människor och deras erfarenheter men framför allt av vad vår sammanlagda erfarenhet kan skapa. Det finns inget bättre än när ett gäng människor ”klickar” och börjar spinna vidare på varandras idéer. Jag är målfokuserad och resultatorienterad både privat och på jobbet. Checklistor och visualisering av progress är en naturlig del i hur jag tar mig fram i livet.”

Sargon har hunnit bli 36 år och bor i Salem söder om Stockholm med fru och två barn som de har tillsammans, en pojke och en flicka på fem respektive tre år.

Vad har du för bakgrund?
”Jag har 10 års erfarenhet inom IT och ledarskap. Det är i den miljön jag trivs och får energi. På ett kreativt sätt hittar jag vägar för att driva mina uppdrag framåt. Jag älskar att vara länken mellan teknik och människa. Att förstå behov, skapa strategier och i många fall leda och driva förändringarna är det jag brinner för. Anledningen till varför jag tycker om det är känslan av prestation och stolthet som skapas genom vetskapen om att min leverans underlättat mitt teams och i förlängningen kundernas vardag och samtidigt skapat värde för företaget.”

Vad kommer du att jobba med på SJR IT?
”Jag kommer att primärt jobba som konsult där jag kommer att ta uppdrag som projektledare. I och med att jag är mål och resultatorienterad som person, passar rollen mig perfekt. Min ledarskapsförmåga sträcker sig längre än projekt. Något annat jag är bra på och har erfarenheter av är linjechefsrollen. Här kan jag även erbjuda interimschefstjänster för de företag som behöver det.”

Sargon hoppas också kunna bidra till SJR IT:s verksamhetsutveckling och bredda både sitt eget och SJR:s nätverk.

Varför valde du att ta steget att börja arbeta som IT-konsult?
”På mina tidigare anställningar har jag haft en inre drivkraft att hitta nya utmaningar som utvecklar mig och bolaget. Med min ”can do attitude” och med en djärv inställning till utmaningar har jag kunnat ta roller med större ansvar och levererat därefter. Detta är egenskaper som jag tycker passar bra hos en konsult. Jag trivs bra i kortare uppdrag. Det höjer prestationsnivån hos mig och skapar känslorna som jag tidigare nämnt, inom ramen för uppdraget.”

Intervju gjord av Daniel Dahlgren